سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

الویتور کرگو

الویتور کرگو

موارد استفاده :

برای جدا کردن بافت یا کنارزدن بافت

نام های مشابه :

نام انگلیسی :

CREGO ELEVATOR

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

لبه آن را از لحاظ تیز بودن چک کنید

توضیحات :

دارای یک دسته ضخیم و بلند است

فهرست مطالب