سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

اکارتور کپسول

اکارتور کپسول

موارد استفاده :

نوعی اکارتور 2شاخ و 3شاخ است

نام های مشابه :

fork

نام انگلیسی :

capsule retractor

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

توضیحات :

درانواع 3شاخ 2شاخ و تک شاخ است

فهرست مطالب