سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

اکارتور اسکاپولا دیویدسون

اکارتور اسکاپولا دیویدسون

موارد استفاده :

برای کنارزدن اسکاپولا به منظور اکسپوز دنده‌ها

نام های مشابه :

اکارتور دیویدسون

نام انگلیسی :

Davidson scapula Retractor

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

این اکارتور به طورکوتاه مدت درطول ورود به قفسه سینه وگاهی بستن ان به کارمیرود

توضیحات :

یک نوع اکارتورقوی s شکل است

فهرست مطالب