سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

اکارتور اسکوویل

موارد استفاده :

برای کنار زدن لبه‌های زخم در طول جراحی لومبار

نام های مشابه :

اکارتور خودکار
اسکولفیلد
مریدینگ

نام انگلیسی :

scoville retractor

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

توضیحات :

فهرست مطالب