سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

اکارتور الم

اکارتور الم

موارد استفاده :

برای کنار زدن بافت در نواحی کوچک

نام های مشابه :

نام انگلیسی :

ALM retractor

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

توضیحات :

نوعی اکارتور خودکار است که برروی هر ارواره 4 چنگک قراردارد.

فهرست مطالب