سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

بیستوری گوش

بیستوری گوش

موارد استفاده :

برای خارج کردن بافت و استخوان

نام های مشابه :

CANAL KNIFE

نایف کورت

نام انگلیسی :

HOUSE-SHEEHY KNIFE CURETTE

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

به همراه سایر وسایل در جعبه مخصوص می‌گیرد

توضیحات :

دارای دسته بلند و نوک گرد و زاویه‌دار است.

فهرست مطالب