سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

جاکوبس والسلوم

جاکوبس والسلوم

موارد استفاده :

برای گرفتن لبه قدامی سرویکس

نام های مشابه :

نام انگلیسی :

jacobs vulsellum

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

به دلیل تروماتیک بودن بعد از برداشتن بافت مورد نظر باید از لحاظ خونریزی کنترل گردد

توضیحات :

نوعی فورسپس قوی و کرو است

فهرست مطالب