دسته بندی: ویکی
نظرات: 0

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-stethoscope"]موارد استفاده :


‌گرفتن و جابه‌جایی بافت‌های لوله‌ای در قفسه سینه[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="violet" icon_fontawesome="fa fa-search-plus"]نام های مشابه

دسته بندی: ویکی
نظرات: 0

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-stethoscope"]موارد استفاده :

برای گرفتن آئورت استفاده می‌شود[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="violet" icon_fontawesome="fa fa-search-plus"]نام های مشابه :


پنس آتروماتیک ساتنسکی
کلمپ

دسته بندی: ویکی
نظرات: 0

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-stethoscope"]موارد استفاده :

سوزن بُن مارو برای کشیدن مغز استخوان استفاده می‌شود[/vc_message][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_message message_box_color="violet" icon_fontawesome="fa fa-search-plus"]نام های

Page 1 of 30 12342930