سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

دنده‌بر گلوک

دنده‌بر گلوک

موارد استفاده :

برای بریدن دنده استفاده می‌شود.

نام های مشابه :

rib cutter

نام انگلیسی :

Gluck rib shear

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

آناتومی بیمار نوع دنده برمشخص می‌کند

توضیحات :

تیغه خارجی آن مدور است و دنده بر روی آن قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب