سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

فورسپس سپتوم جانسن

موارد استفاده :

برای جداکردن و برداشت بافت بینی

نام های مشابه :

septum forceps

نام انگلیسی :

JANSEN-MIDDLETON SEPTUM
FORCEPS

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

باید قطعات بافتی را با گاز مرطوب تمیز کرد

توضیحات :

فهرست مطالب