سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

قلم کوتر

موارد استفاده :

از‌‌‌‌‌‌ این وسیله برای برش و جدا کردن بافت استفاده می‌شود

نام های مشابه :

diathermy .monop
olar.cautery.bovie

نام انگلیسی :

electrosurgical pencil

هشدار استفاده :

نوک قلم بعدازاستفاده طولانی داغ خواهدشد برای جلوگیری ازسوختگی شان ها یابیمار باید وقتی ازان استفاده نمی شود ان رادرپوشش مخصوص قرارداد

توضیحات بیشتر :

همه الکترودهای مونوپلار نیازمند پلیت هستند

توضیحات :

این وسیله یک بار مصرف است

فهرست مطالب