مخترعان ابزار جراحی – قسمت سوم

مخترعان ابزار جراحی – قسمت سوم

مخترعان ابزار جراحی – قسمت سوم

سری مقالات مخترعان ابزار جراحی که در جهت ارائه تدریجی اطلاعات مخترعان به نام ابزار جراحی است.

قسمت دوم را از اینجا بخوانید.

 

 

31- ادوارد هالارن بنت

Edward Hallaran Bennett (1837–1907)

مخترع اکارتور بنت

 

32- ویلیام فرگوسن

Sir William Fergusson (1808 –1877)

مخترع لوله ساکشن فرکوسن

33– گارث فیشر

Garth Fisher  M.D. (1958)

مخترع چاقوی لوزه فیشر

 

34- مارتین کی رشنر

(1879 – 1942) Martin Kirschner

مخترع کی رشنر

 

35- لارس لکسل

Lars Leksell (1907–1986)

مخترع رونژور استخوانی لکسل- استیله

36- اریک لکسر

(1867 –1937)Erich Lexer

مخترع گوژ هار ترس لکسر

37– بن ردموند لاوتون

Ben Redmond Lawton, M.D. (1922 –1987)

کلمپ لاوتون

 

38- ریچارد فون ولکمن

Richard von Volkmann (1830 –1889)

مخترع کورت استخوانی ولکمن

39– کلودیو ولش

Claude E. Welch (1906 –1996)

مخترع ولش

40– سر جورج بتسون براون

(1850-1945) Sir George Buckston Browne

مخترع هوک براون

41–  فلیبرت جوزف روکس

Philibert Joseph Roux (1780 –1854)

مخترع رترکتور روکس

 

 

42– سر ویلیام هنری بنت

Sir William Henry Bennett(1852 – 1931)

مخترع ابزار پر کردن بنت

 

43- دنتون آرتور کوولی

Denton Arthur Cooley (1920 – 2016)

مخترع سر ساکشن کولی

 

44– اوجین لوئی دُیـون

Eugène-Louis Doyen (1859 – 1916)

مخترع کلمپ روده ای دیون

 

45- راسل ماریون نلسون

Russell Marion Nelson Sr. (born 1924)

مخترع تروکار نلسون

درباره نویسنده