سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

پریوست الویتور فریر

پریوست الویتور فریر

موارد استفاده :

برای کنارزدن پریوست از استخوان

نام های مشابه :

الویتورفریر دوطرفه، دکولر، دکوله

نام انگلیسی :

FREER ELEVATOR

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

گلوله‌های کوچک بن واکس به نوک آن چسبیده و به لبه‌های خونریزی دهنده استخوانی مالیده می‌شود

توضیحات :

دارای دسته مدور با نوک مسطح و اشکی

فهرست مطالب