سبد خرید شما

لیست استعلام

لیست استعلام

محصولی در لیست وجود ندارد.

راه های ارتباطی

گوژ استخوانی استیله

گوژ استخوانی استیله

موارد استفاده :

برای بریدن یا تخلیه کانال استخوانی

نام های مشابه :

استئتوم چکش  خوار *ناودانی

نام انگلیسی :

STILLE BONE GOUGE

هشدار استفاده :

توضیحات بیشتر :

همیشه آن را با چکش به جراح می‌دهند

توضیحات :

دارای یک دسته هشت وجهی

فهرست مطالب