چی، چطور، چگونه؟تفاوت کلمپ و هموستات چیست؟
2 پاسخ
بهرام حسنوند عضو سایت 2 سال قبل

دودسته از پنس‌ها را با نام کلمپ و هموستات می‌شناسیم. ولی از نظر کارکرد، هموستات‌ها نوعی کلمپ(مسدود کننده یا چفت کننده) به حساب می‌آیند.
هموستات را برای رگ ولی کلمپ را در مورد اندام لوله‌ای و حتی استخوان نیز به کار می‌بریم.

بهرام حسنوند عضو سایت 2 سال قبل

برای مطالعه مطلبی در مورد هموستات کلی و کرایل به لینک زیر مرجعه کنید:
 
تفاوت کارکرد هموستات کلی و کرایل