ست جراحی پلاستیک

ست جراحی پلاستیک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : PLASTIC REPAIR SET [910/15]

قیمت :

تومان

4 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار

تومان

6 عدد پنس شانگیر بکهاوس 8 سانتی متر

تومان

2 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

1 عدد قیچی آیریس دو سر تیز 11,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی آیریس دو سر تیز 11,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست درسینگ استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست بافت استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

35,000 تومان

1 عدد پنست درسینگ آدسون 12 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست بافت آدسون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

6 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات کرایل- رنکین 16 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد هموستات اوشنر- کوخر 16 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد پنس آلیس 15 سانتی متر 5x6 دندانه دار

تومان

1 عدد اکارتور وایت لنر 10,5 سانتی متر تیز، دندانه دار، 2*3

تومان

1 عدد ست اکارتور پارکر 13,5 سانتی متر کوچک ، فیگ 1 + 2

تومان

2 عدد هوک ظریف رولت 13 سانتی متر فاین

تومان

2 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

2 عدد اکارتور ظریف سن میلر 16 سانتی متر تیز

تومان

2 عدد هوک دو شاخ ظریف 16 سانتی متر تیز

تومان

2 عدد هوک ظریف گیلیس 18 سانتی متر فاین، فیگ 1

تومان

1 عدد پروب 13 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد سوزن لیگاتور کرونکر 15 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد سوزن کند دشام متوسط 20 سانتی متر چپ

تومان

2 عدد سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد سر ساکشن فرازیر 17 سانتی متر / 6 chr

تومان

1 عدد قیچی لثه سولیوان 14,5 سانتی متر مستقیم، اره ای

تومان

1 عدد قیچی دایسکتینگ رینولدز 15 سانتی متر کرو