ست اسپادکتومی و استاپلاستی

ست اسپادکتومی و استاپلاستی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : STAPEDECTOMY AND STAPESPLASTY SET [936/30]

قیمت : بزودی

تومان

1 عدد اکارتور پلستر 13 سانتی متر

تومان

1 عدد اکارتور پلستر- چپ 10 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد اکارتور پلستر- راست 10 سانتی متر راست

پلستر
تومان

1 عدد چاقو پلستر 16 سانتی متر

چاقو رزن1
تومان

1 عدد چاقو روزن 16 میلی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد سوزن شامباخ 16 سانتی متر / 0,3 میلی متر 90 درجه

تومان

1 عدد سوزن شامباخ 16 سانتی متر / 0,6 میلی متر 90 درجه

تومان

1 عدد سوزن شامباخ 16 سانتی متر / 1 میلی متر 90 درجه

WAGENER EAR HOOKLET1
تومان

1 عدد هاکلت گوش واگنر 14 سانتی متر فیگ 4

دایسکتور فیش 16 سانتی متر چپ
تومان

1 عدد دایسکتور فیش 16 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد ابزار جاگذاری پلستر 16 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس گوش مک گی 8 سانتی متر / 3,5 میلی متر / 0,8 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد کورت دو طرفه هاوس 15 سانتی متر 1,0 + 1,2 میلی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن پلستر 2 میلی متر

تومان

2 عدد رک استریلیزاسیون 190 میلی متر / 96 میلی متر / 30 میلی متر

چاقو رزن1
تومان

1 عدد چاقو روزن 16 سانتی متر / 1 میلی متر

چاقو رزن1
تومان

1 عدد چاقو روزن 16 سانتی متر / 2,6 میلی متر

تومان

1 عدد هوکلت باربارا 16 سانتی متر / 1 میلی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن پلستر 1,5 میلی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن پلستر 2,5 میلی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن پلستر 3 میلی متر