ست اندوسکوپی ای ان تی

ست گوش و حلق و بینی اندوسکوپیک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : ENT ENDOSCOPY SET [990/01]

قیمت :

تومان

1 عدد تروکار ایکن 105 میلی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی وایل- بلک اسلی B 12 سانتی متر / 3 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی وایل- بلک اسلی B 12 سانتی متر / 3 میلی متر 90 درجه

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی وایل- بلک اسلی B 17 سانتی متر / 3 میلی متر / 3,5 میلی متر

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی وایل- بلک اسلی B 17 سانتی متر / 4 میلی متر / 3,5 میلی متر

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی 12 سانتی متر / 2 میلی متر / 6 میلی متر / 3,5 میلی متر راست

تومان

1 عدد پانچ 12 سانتی متر / 2,5 میلی متر / 6 میلی متر / 3,5 میلی متر

تومان

1 عدد پانچ 12 سانتی متر / 2,5 میلی متر / 6 میلی متر / 3,5 میلی متر 45 درجه

تومان

1 عدد قیچی سینوسکوپی 12 سانتی متر / 3,5 میلی متر صاف ، کرو به راست

تومان

1 عدد قیچی سینوسکوپی 12 سانتی متر / 3,5 میلی متر دندانه دار

تومان

1 عدد پنس بیوپسی 12 سانتی متر / 3,5 میلی متر / 4 میلی متر / 2,5 میلی متر 70 درجه

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی استامبرگر 12 سانتی متر / 3 میلی متر / 2,5 میلی متر 65 درجه

تومان

1 عدد پنس سینوسکپی استامبرگر 12 سانتی متر / 3 میلی متر / 2,5 میلی متر 65 درجه

تومان

1 عدد دوربین کم سیستم

Placeholder
تومان

1 عدد مانیتور 100-240 وکیوم

تومان

1 عدد منبع نور کولد وات 2*250 ، 110-230 وکیوم / 50/60 هرتز

تومان

1 عدد فیبر نوری پایه کابل 180 سانتی متر / 4,5 میلی متر

تومان

1 عدد پروژکتور ساید آداپتور

تومان

1 عدد اندوسکوپ ساید آداپتور

Placeholder
تومان

1 عدد XP 690/01 SINUSCOPE-HOLDER - flat

Placeholder
تومان

1 عدد XP 690/02 - SINUSCOPE-HOLDER - round

تومان

1 عدد AO 080/10 - SINUSCOPI TROCAR - 85 mm / 5 mm