ست ابزار پایه لاپاروسکوپی

ست ابزار پایه لاپاروسکوپی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : LAPAROSCOPY BASIC INSTRUMENTS [981/06]

قیمت :

تومان

2 عدد ست و 5,5 میلی متر

تومان

2 عدد ست و 10 میلی متر

تومان

4 عدد دستی 0

تومان

4 عدد شفت 33 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد دابل اکشن قاشقک 33 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد قیچی متسن بام 32 سانتی متر / 5 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی متسن بام 33 میلی متر / 5 میلی متر چپ

تومان

1 عدد پنس گرسپینگ مریلند 32 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

4 عدد دندانه دار دستی 0

تومان

3 عدد شفت 33 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد پنس های گرسپینگ 33 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد دی‌بیکی پنس 33 سانتی متر / 5 میلی متر 5,0 x 30,0 میلی متر

تومان

1 عدد پنس گرسپینگ آلیس 33 میلی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد شفت 33 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

1 عدد پنس گرسپینگ ببکاک 33 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

1 عدد اکارتور کبد 33 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

1 عدد بای پولار 36 سانتی متر / 5 میلی متر جدا شدنی

تومان

1 عدد کانکشن کورد بایپولار 300 سانتی متر

تومان

1 عدد سوزنگیر با فک تنگستن کارباید 33 سانتی متر / 5 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد سوزن اورژانسی 33 سانتی متر / 4,5 میلی متر

تومان

1 عدد گاید کنوت 33 سانتی متر / 4,5 میلی متر

تومان

1 عدد ردیوسینگ اسلیو 5 به 10 میلی‌متر