آپاندکتومی لاپاراسکوپی

آپاندکتومی لاپاراسکوپی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : APPENDECTOMY [980/02]

قیمت :

تومان

1 عدد کاپ دابل اکشن 32 میلی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد کاپ دابل اکشن 32 میلی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد کاپ دابل اکشن 32 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد پنس گرسپینگ دلفین 32 میلی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد پنس گرسپینگ شارپ 32 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد استخوان بر مریلند 32 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد قیچی پریتونیال برای اندوسکوپی 32 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد اندوسکوپی متسن بام 32 سانتی متر / 5 میلی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی هوک 32 میلی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد برای سوزن اندوسکوپی 32 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد گاید کنوت 33 سانتی متر / 4,5 میلی متر

تومان

1 عدد مونوپولار 300 سانتی متر

تومان

1 عدد ست تروکار 11 میلی متر

Placeholder
تومان

1 عدد TROCAR, PYRAMIDAL TIP 11 mm

تومان

1 عدد ست تروکار 12,5 میلی متر

Placeholder
تومان

1 عدد KX 755/11 - HASSON TROCAR SLEEVES - 11 mm

Placeholder
تومان

1 عدد REDUCING SLEEVE DIA 11MM TO 5MM

Placeholder
تومان

1 عدد REDUCING SLEEVE DIA 15MM TO 5MM

Placeholder
تومان

1 عدد CAMISAS REDUCTORUS DIA

تومان

1 عدد سوزن ورس استاندارد 120 میلی متر / 2 میلی متر

Placeholder
تومان

1 عدد LAPAROSCOPES, AUTOCLAVABLE

Placeholder
تومان

1 عدد LAPAROSCOPES, AUTOCLAVABLE 5mm

تومان

1 عدد بای پولار 36 سانتی متر / 5 میلی متر جدا شدنی

تومان

1 عدد بای پولار 36 سانتی متر / 5 میلی متر جدا شدنی