ابزار فرعی استخوان

ابزار فرعی استخوان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : ADDITIONAL BONE INSTRUMENTS [923/08]

قیمت : بزودی

تومان

2 عدد هوک سیم اره

تومان

1 عدد سیم اره ژیگلی اولیوکرونا 40 سانتی متر 2 تایی

تومان

1 عدد استخوان بر لیستون پنس 19 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد استخوان بر لیستون پنس 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد بون هولدینگ وربروخ پنس 26 سانتی متر / 10,5 میلی متر

تومان

1 عدد بون هولدینگ وربروخ پنس 25 سانتی متر / 9,5 میلی متر

تومان

1 عدد بون هولدینگ وربروخ پنس 17,5 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد پنست 20 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست 13,5 سانتی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 8 میلی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 6 میلی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 4 میلی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 3 میلی متر

تومان

1 عدد تامپر 15,5 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد راسپتوری لانگنبک 18 سانتی متر زاویه دار 90 درجه

تومان

1 عدد راسپتوری لانگنبک 19 سانتی متر

تومان

1 عدد رسپ 18 سانتی متر / 6 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد اشتاینمن پین 20 سانتی متر / 4 میلی متر گرد

تومان

1 عدد اشتاینمن پین 18 سانتی متر / 4 میلی متر گرد

تومان

1 عدد اشتاینمن پین 15 سانتی متر / 4 میلی متر گرد

تومان

1 عدد اشتاینمن پین 10 سانتی متر / 4 میلی متر گرد

تومان

1 عدد گاید سیم استخوانی دمل 30,5 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس سیم با فک تنگستن کارباید 22 سانتی متر

تومان

1 عدد دریل دستی رالک 6,4 میلی متر

تومان

1 عدد سوزنگیر سیم با فک تنگستن کارباید 18,5 سانتی متر مستقیم

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 2 میلی‌متر به طول 31 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1/8 میلی‌متر به طول 31 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1/6 میلی‌متر به طول 31 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1/4 میلی‌متر به طول 16 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1/2 میلی‌متر به طول 31 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1/5 میلی‌متر به طول 16 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1/2 میلی‌متر به طول 16 سانتی‌متر

تومان

10 عدد پین ارتوپدی کرشنر 1 میلی‌متر به طول 16 سانتی‌متر

تومان

1 عدد ریمر پرتس 21 سانتی متر

تومان

1 عدد ریمر استخوان مثلثی 16 سانتی متر