ست کرانیوتومی

ست کرانیوتومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : CRANIOTOMY SET [927/20]

قیمت :

تومان

6 عدد پنس شانگیر بکهاوس 13 سانتی متر

تومان

2 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 4

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 7

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی دورا اشمیدن- تیلور 17 سانتی متر کرو

35,000 تومان

2 عدد پنست درسینگ آدسون 12 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست بافت آدسون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد پنست درسینگ تیلور 17,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست بافت تیلور 17,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

6 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد هموستات دندی 14 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد رونژور استخوانی لویر 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد رونژور جمجه دویلبیس

تومان

1 عدد رونژور استخوانی لویر 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد رونژور استخوانی لمپرت 19 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد بون رونژور زافال - جانسن 18 سانتی متر

تومان

1 عدد رونژور استخوانی استیله- لویر 22 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد رونژور استخوانی استیله 23 سانتی متر زاویه دار

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 15 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 15 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اولدبرگ 18 سانتی متر / 6 میلی متر

تومان

2 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

2 عدد اکارتور جنسن 10 سانتی متر کند، دندانه دار 3*3

تومان

1 عدد اکارتور وایت لنر 20 سانتی متر تیز، دندانه دار، 3*4

تومان

2 عدد دریل دستی استیله 20 سانتی‌متر

Placeholder
تومان

1 عدد اسپاچولا مغزی کوشینگ

تومان

2 عدد راسپتوری فارابوف 15 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد کورت استخوانی برانس 23 سانتی متر فیگ 00

تومان

1 عدد کورت استخوانی برانس 23 سانتی متر فیگ 0

تومان

1 عدد کورت استخوانی برانس 23 سانتی متر فیگ 1

تومان

1 عدد دریل دستی هادسون کامل 27 سانتی متر

تومان

1 عدد پنست درسینگ آدسون 15 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد KA 060/00 STILLE HAND DRILL - 20 cm - FIG 1-9

تومان

2 عدد هوک سیم اره

تومان

2 عدد مارتل سیم اره 33 سانتی متر

تومان

3 عدد سیم اره ژیگلی اولیوکرونا 30 سانتی متر 2 تایی

تومان

3 عدد سیم اره ژیگلی اولیوکرونا 40 سانتی متر 2 تایی

تومان

2 عدد سر ساکشن فرازیر 17 سانتی متر / 10 chr

تومان

2 عدد سر ساکشن فرازیر 17 سانتی متر / 12 chr

تومان

2 عدد هوک ظریف فرازیر 13 سانتی متر فاین

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 18 سانتی متر

تومان

2 عدد کلیپ اپلای رینی پنس 16 سانتی متر

تومان

36 عدد کلیپ هموستات رینی