ست کتتریزیشن قلبی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : CARDIAC CATHETERISATION SET [941/53]

قیمت :

تومان

12 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

12 عدد هموستات کرایل 14 سانتی متر کرو

تومان

12 عدد پنس شانگیر بکهاوس 8 سانتی متر

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

2 عدد قیچی جراحی استاندارد دو سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی دایسکتینگ متسن بام دو سر کند 14,5 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 18 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنس دایسکتینگ بیبی- میکستر 18 سانتی متر کرو

35,000 تومان

2 عدد پنست درسینگ آدسون 12 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست بافت آدسون 12 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

8 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 18 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی عروقی پاتس- اسمیت 19 سانتی متر کرو به راست، 45 درجه

تومان

2 عدد اکارتور ظریف سن میلر 16 سانتی متر تیز

تومان

1 عدد GELPI WUNDSPERRER

تومان

2 عدد هوک ظریف گیلیس 18 سانتی متر فاین، فیگ 1

تومان

2 عدد هوک ظریف جوزف 2 شاخه 16 سانتی متر / 5 میلی متر فاین

تومان

2 عدد پنس آتروماتیک دی‌بیکی 18 سانتی متر زاویه‌دار