انسداد رگ صافنوس

انسداد رگ صافنوس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : SAPHENOUS VEIN LIGATION SET [941/75]

قیمت : بزودی

تومان

4 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار

تومان

8 عدد پنس شانگیر بکهاوس 8 سانتی متر

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 4

تومان

1 عدد قیچی جراحی ژنیکولوژی مایو دو سر کند 17 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 18 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست درسینگ استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست بافت استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

2 عدد پنس آلیس 15 سانتی متر 5x6 دندانه دار

تومان

4 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر مستقیم

تومان

4 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد هموستات کرایل- رنکین 16 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد اکارتور سه شاخ ولکمن 21,5 سانتی متر کند

تومان

2 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

1 عدد پروب 13 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد کونیگ 19,5 سانتی متر / 3 میلی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن فرازیر 17 سانتی متر / 10 chr

تومان

2 عدد سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد سوزنگیر مایو- هگار 18 سانتی متر

تومان

1 عدد اکارتور روکس 16,5 سانتی متر فیگ.1-3

تومان

1 عدد سوزن تیز دشام کوچک 20 سانتی متر چپ

تومان

4 عدد پنس شانگیر بکهاوس 13 سانتی متر

تومان

1 عدد اکارتور وایت لنر 16,5 سانتی متر تیز، دندانه دار، 3*4

تومان

1 عدد ست اکارتور فارابوف 12 سانتی متر فیگ.1+2

تومان

1 عدد ست کامل واریس