مخترعان ابزار جراحی – قسمت دوم

مخترعان ابزار جراحی - قسمت چهارم

مخترعان ابزار جراحی – قسمت دوم

مخترعان ابزار جراحی – قسمت دوم

سری مقالات مخترعان ابزار جراحی که در جهت ارائه تدریجی اطلاعات مخترعان به نام ابزار جراحی است.

قسمت اول را از اینجا بخوانید.

 

 

16 – جان ماریون سمیس

James Marion Sims (1813 –1883)

مخترع کورت رحمی سیمس

 

 

17 – آرکیبالد هکتور مک‌ایندو

Sir Archibald Hector McIndoe (1900 –1960)

مخترع پنست درسینگ مک ایندو

 

 

 

18–  محمود گازی یاشارگیل

Mahmut Gazi Yaşargil (born 1925)

مخترع یاشارگیل پنست مینی

 

 

19 – ژاک جوزف

Jacques Joseph (1865-1934)

مخترع هوک و قیچی جوزف

 

 

20 – ایروینگ گلدمن

Irving Goldman (1911 – 2002)

مخترع قیچی گلدمن

 

 

 

 

21– موریس کاتل

Maurice H. Cottle (1898 – 1982)

مخترع فاوالورد دنده موریس

 

 

22– ساموئل فومون

Samuel J. Fomon (1923 – 2007)

مخترع رسپ و قیچی فومون

 

 

23– رابرت لیستون

Robert Liston (1794 –1847)

مخترع  چاقوآمپوتاسیون لیستون

 

 

24– وینسنز زرنی

Vincenz Czerny (1842 –1916)

مخترع  اسپاکتور رکتال زرنی

 

 

25- ساموئل دیوید گروس

Samuel David Gross (1805 – 1884)

مخترع  پنس درسینگ گروس

 

26- گاوریل آبراموویچ ایلیزاروف

Gavriil Abramovich Ilizarov (1921 –1992)

مخترع سیستم ایلیزاروف

 

 

27- ویکتور الکساندر هادن هورسلی

Sir Victor Alexander Haden Horsley (1857 –1916)

مخترع  ریشه عصبی هورسلی

 

 

28- گوردون باک

Gurdon Buck (1807 –1877)

مخترع کورت باک

 

29- پاول راندال هرینگتون

Paul Randall Harrington (1911 –1980)

مخترع رترکتور هرینگتون

 

30- جیمز آدولف اسرائیل

James Adolf Israel (1848 – 1926)

مخترع چاقوی اسرائیل

 

 

ادامه دارد …

درباره نویسنده